აკადემიური პერსონალი

განათლების ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

ü  გულნაზ ხუხუა - პროფესორი -პედაგოგიკა, განათლების კვლევები;

ü  ჯემალ ჯინჯიხაძე - პროფესორი - საგნის  სწავლების მეთოდიკა(მათემატიკა);

ü  თეიმურაზ ორმოცაძე - ასოცირებული პროფესორი-საგნის  სწავლების მეთოდიკა (მა­­თე­მატიკა);

ü  თამარ შინჯიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი - განათლების სოციოლოგია;განათლების კვლევები;

ü  ლევან ჯინჯიხაძე -ასოცირებული პროფესორი-საგნის  სწავლების მეთოდიკა (ქარ­თუ­ლი ენა და ლიტ­ერ­­ტუ­რა);

ü  რუსუდან ფიფია - ასოცირებული პროფესორი - საგნის  სწავლების მეთოდიკა (ქარ­თუ­ლი ენა და ლიტ­ერ­­ტუ­რა);

ü  ბროლისა წულაია - ასოცირებული პროფესორი - საგნის  სწავლების მეთოდიკა (ბუ­ნე­ბისმეტყველება);

ü  იზოლდა ბუხულეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი - განათლების ფსიქო­ლო­გია;

ü  ლელა რეხვიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი -ინკლუზიური გა­ნა­­ლება, სპე­ცი­­ლუ­რი განათლება, პე­და­გო­გი­კა;

ü  ელზა გარაყანიძე - ასისტენტ პროფესორი - დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა, გა­ნათლების კვლევები;

რეგულირებად საბაკალავროზე სპეციალური ხელშეკრულებით:

ü  დავით ზურაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი - ინკლუზიური განათლება, სპეციალური განათლება;

 

განათლების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო (საბაკალავრო, სამაგისტრო, ასევე ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამაზე,  მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე)  2018-2019 წლებში ჩართული სსუ- სხვა ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალი:

ü  ლია ახალაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - განათლების პოლიტიკა, მულტიკულტურული განათლება, კულტურის კვლევები, საქართველოს სახე­­­წი­ფოს ისტორია;

ü  თამილა ზვიადაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პრო­ფე­სორი ქართული ენა;

ü  ინგა გაბისონია - მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - ინფორმატიკის სწავლების მეთოდიკა - მასწავლებლის განათლების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე;

ü  კობა კორსანტია - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა - მასწავლებლის განათლების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე;


განათლების ფაკულტეტზე   მოწვეული პერსონალი

ü                თამარ ჯავახიშვილი -  ფსიქოლოგიის დოქტორი

ლეილა შეროზია - პედაგოგიკის დოქტორი

თამარ ფხალაძე - ისტორიის დოქტორი 

მაია ფირჩხაძე - ისტორიის დოქტორი

ეკა დგებუაძე - ოსლოს უნივერსიტეტის განათლების მაგისტრი 

ირმა ქურდაძე  - პედაგოგიკის დოქტორი 

მედეა კვარაცხელია - ფილოლოგიის დოქტორი 

ლალი ახალაძე - ბიოლოგიის დოქტორი 

თამარ ყალიჩავა - ფილოლოგიის დოქტორი

ზვიად მიქაძე - პედაგოგიკის დოქტორი 

ზოია ადამია - ფილოლოგიის დოქტორი

ლევან კვარაცხელია - თსუ-ს დოქტორანტი

ნინო წულაია - განათლების მაგისტრი 

ზურაბ ჭედია - მხატვარი