აკადემიური პერსონალი

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

გულნაზ ხუხუა - პროფესორი

ჯემალ ჯინჯიხაძე - პროფესორი

თამარ შინჯიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

თეიმურაზ ორმოცაძე - ასოცირებული პროფესორი

ლევან ჯინჯიხაძე - ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან ფიფია - ასოცირებული პროფესორი

ბროლისა წულაია  - ასოცირებული პროფესორი

იზოლდა ბუხულეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ელზა გარაყანიძე - ასისტენტ პროფესორი

ლელა რეხვიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

ლევან კვარაცხელია - ასისტენტი


სპეციალური ხელშეკრულებით:

დავით ზურაბაშვილი

 

მოწვეული პროფესორ - მასწავლებლები

 

ნატალია ინგოროყვა - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

მანანა ბოჭორიშვილი - მასწავლებელი

მაია ფირჩხაძე - ისტორიის დოქტორი

ლალი ახალაძე - ბიოლოგიის დოქტორი

ნათელა ფარცხალაია - პედაგოგიკის დოქტორი

ლეილა შეროზია - პედაგოგიკის დოქტორი

მედეა კვარაცხელია - ფილოლოგიის დოქტორი

თამარ ყალიჩავა - ფილოლოგიის დოქტორი

თამარ ფხალაძე - ისტორიის დოქტორი

ირმა ქურდაძე - პედაგოგიკის დოქტორი

ზვიად მიქაძე - პედაგოგიკის დოქტორი

ეკა გიგაშვილი - განათლების მეცნიერებათა დოქტორი

ელენე ზურაბაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი

ლელა მირცხულავა - ფილოლოგიის დოქტორი

 ნინო წულაია - მასწავლებელი

მედეა სალია -  მასწავლებელი

ზურაბ ჭედია - მასწავლებელი