ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტირებულია

2021 წლის 21 დეკემბერს ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამას  7-წლიანი სახელმწიფო აკრედიტაცია მიენიჭა. ამ დიდ წარმატებას ვულოცავთ ჩვენს უნივერსიტეტს, მის ადმინისტრაციას, პროგრამის ხელმძღვანელებს (პროფ. მურმან კვარაცხელია, პროფ. კახაბერ ციმინტია), აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს, ყველას, ვინც ჩართული იყო პროგრამის შემუშავების პროცესში.