ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი

პროფესორი - მერაბ ნაჭყებია


E-MAIL: merabnachkebia@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 73

ადმინისტრაცია

დეკანის მოადგილე - ასოცირებული პროფესორი - მარინა კაკაჩია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ასოცირებული პროფესორი  მაკა კაჭარავა
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი -  დარიკო ფიფია
სტუდენტთა მომსახურებისა და რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი - ლია სიჭინავა
მდივანი - ელენე სუბელიანი
ფაკულტეტის სპეციალისტი - ნესტან ხუბუტია


E-MAIL: humanity@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 43