ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანი

პროფესორი - მერაბ ნაჭყებია


E-MAIL: merabnachkebia@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 73

ადმინისტრაცია

დეკანის მოადგილე - დოქტორი - ნინო მაშია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ასოცირებული პროფესორი  მაკა კაჭარავა
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი -  დარიკო ფიფია
სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი - ლია სიჭინავა
სტუდენტთა რეესტრის წარმოების მთავარი სპეციალისტი - ელენე სუბელიანი


E-MAIL: humanities@sou.edu.ge
ტელ: 0 (32) 2 54 16 43