სიახლეები

სტუდენტი სწავლის ქირის გადაუხდელობის შემთხვევაში გამოცდაზე არ დაიშვება. დავალიანების გადახდის შემთხვევაში გაურკეევლობის თავიდან აცილე

 • 2020-01-22
ვრცლად

სსუ-ს განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება

 • 2020-01-17
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტატუსშეჩერებული სტუდენტების აღდგენისა და შიდა მობილობის პროც

 • 2020-01-16
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

 • 2020-01-16
ვრცლად

სსუ-ს ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხ

 • 2020-01-16
ვრცლად

სსუ-ს სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება

 • 2020-01-16
ვრცლად

თუ ხარ ბაკალავრიატის მე-2 ან მე-3 კურსის  ან მაგისტრატურის სტუდენტი, შესაძლებლობა გეძლევა მოიპოვო ერასმუს+ გრანტი და გაიარო სტაჟირება ლ

 • 2020-01-15
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის საბოლოო შემაჯამებელი აქტი

 • 2019-12-31
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრების 2019 წლის 27 დეკემბრის არჩევნების კენჭისყრის საბოლოო შედეგების  შესახებ სოხ

 • 2019-12-27
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის მათემატიკის სადი

 • 2019-12-26
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის მათემატიკის სადი

 • 2019-12-26
ვრცლად

2020 წლის 10 იანვარს  13:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი)

 • 2019-12-23
ვრცლად

ერასმუს +  პროგრამის ფარგლებში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, ეძლევა საშუალ

 • 2019-12-18
ვრცლად

2019 წლის 25  დეკემბერს, 15:00 საათზე,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა &nbs

 • 2019-12-06
ვრცლად

2019 წლის 20  დეკემბერს, 15:00 საათზე,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა &nbs

 • 2019-12-06
ვრცლად

      სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ბრძანება

 • 2019-12-03
ვრცლად

FOR ENGLISH SCROLL DOWN!სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს  კონ

 • 2019-11-26
ვრცლად

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა   ფაკულტეტების დეკანებს, მიმართულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების ხელმძღვანელებს გთხოვთ, სამეცნი

 • 2019-11-21
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ,,უმაღლე

 • 2019-11-18
ვრცლად

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი60% თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება

 • 2019-11-13
ვრცლად

2019 წლის 5 ნოემბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა; სამართლისა და დიპლომატიის; საბუნებისმეტ

 • 2019-11-07
ვრცლად

გამოცხადდა ERASMUS+ მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის ტრანსილვანიის უნივერსიტეტში (ბრასოვი, რუმინეთი)!ფაკულტეტები/პროგრამები: სოციოლოგია, ფ

 • 2019-10-28
ვრცლად

2019 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის;

 • 2019-10-21
ვრცლად

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატი

 • 2019-10-17
ვრცლად

2019 წლის 24 და 25 სექტემბერს და 10-11 ოქტომბერს სსუ ASEET -ის გუნდმა სპეციალურად შერჩეულ აკადემიურ პერსონალთან  განმა­ვი­თარებელი შ

 • 2019-10-12
ვრცლად

შემოდგომის  სემესტრი ·          სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2019 წლის 7 ოქტომბერი -

 • 2019-10-09
ვრცლად