სიახლეები

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატი

 • 2019-10-17
ვრცლად

შემოდგომის  სემესტრი ·          სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2019 წლის 7 ოქტომბერი -

 • 2019-10-09
ვრცლად

2019 – 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები მასწავლებლის მომზადების დამოუკიდებლად არსებულისაგანმანათლებლო

 • 2019-10-09
ვრცლად

დასრულდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი-2019“.ფესტივალის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპო

 • 2019-10-03
ვრცლად

დასრულდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი-2019“.ფესტივალის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპო

 • 2019-10-03
ვრცლად

საერთო სამაგისტრო გამოცდის, სპეციალობის მისაღები გამოცდის/გამოცდებისა და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის საფასურის გადასახადის) საფუ

 • 2019-09-30
ვრცლად

2019 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიიის მიმართულება „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019“-ის ფარგლე

 • 2019-09-26
ვრცლად

მასწავლებლის ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები

 • 2019-09-26
ვრცლად

მაგისტრატურაში დამატებითი მიღებისთვის ჩატარებული გამოცდის (სპეციალობებში) შედეგები

 • 2019-09-25
ვრცლად

მაგისტრატურაში დამატებითი მიღებისთვის ჩატარებული  გამოცდის (უცხო ენაში) შედეგები

 • 2019-09-24
ვრცლად

23 სექტემბერს სოხუმის სახემწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი იწყება!23 სექტემბერს, 9:30 სთ-ზე, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, გაიმ

 • 2019-09-20
ვრცლად

ევროპის საბჭო აცხადებს საგრანტო კონკურსს უნივერსიტეტებისთვის მრავალფეროვნების პატივისცემისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.პრო

 • 2019-09-19
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგები სპეციალობებში

 • 2019-09-19
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის  აპელაციის გათვალისწინებით საბოლოო შედეგი უცხო ენაში

 • 2019-09-18
ვრცლად

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდსოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 ს

 • 2019-09-18
ვრცლად

1.                  გამოცხადდეს მიღება ქვემოთ ჩამოთვლ

 • 2019-09-17
ვრცლად

 სსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!ქვემოთ ჩამოთვლილ კონკურსანტებს, რომელთაც წარმატ

 • 2019-09-16
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის შედეგები სპეციალობებში

 • 2019-09-14
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის  შედეგები უცხო ენაში

 • 2019-09-13
ვრცლად

 2018-2019 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე დარგობრივ კომისიებთან წარმატებით გაიარეს გასაუბრება/გამოცდა  ქვემოთ

 • 2019-09-09
ვრცლად

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდის  შედეგები უცხო ენაში

 • 2019-09-05
ვრცლად

ბრძანებით გადატანილი 2018-2019 საწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდება 30 სექტემდრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ყ

 • 2019-09-04
ვრცლად

 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საბაკალავრო პროგრამების I კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის

 • 2019-08-26
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთ

 • 2019-08-23
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ გამოცხადდა მიღება სა­დოქტორო პროგ

 • 2019-08-23
ვრცლად

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!სახელმწიფოს მიერ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამ

 • 2019-08-23
ვრცლად

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შედეგების შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის არჩევნების შემა

 • 2019-08-14
ვრცლად

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის  2019 წლის 30 ივნისის N 05/01-13-39 ბრძანების შესაბამისად სსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფ

 • 2019-08-10
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 26 ივლისის არჩევნების საბოლოო შედეგები

 • 2019-07-31
ვრცლად

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებასსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნე

 • 2019-07-29
ვრცლად