სიახლეები

2019 წლის 25  დეკემბერს, 15:00 საათზე,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა &nbs

 • 2019-12-06
ვრცლად

2019 წლის 20  დეკემბერს, 15:00 საათზე,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა &nbs

 • 2019-12-06
ვრცლად

FOR ENGLISH SCROLL DOWN!სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს  კონ

 • 2019-11-26
ვრცლად

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა   ფაკულტეტების დეკანებს, მიმართულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების ხელმძღვანელებს გთხოვთ, სამეცნი

 • 2019-11-21
ვრცლად

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ,,უმაღლე

 • 2019-11-18
ვრცლად

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი60% თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება

 • 2019-11-13
ვრცლად

2019 წლის 5 ნოემბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა; სამართლისა და დიპლომატიის; საბუნებისმეტ

 • 2019-11-07
ვრცლად

გამოცხადდა ERASMUS+ მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის ტრანსილვანიის უნივერსიტეტში (ბრასოვი, რუმინეთი)!ფაკულტეტები/პროგრამები: სოციოლოგია, ფ

 • 2019-10-28
ვრცლად

2019 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის;

 • 2019-10-21
ვრცლად

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატი

 • 2019-10-17
ვრცლად

2019 წლის 24 და 25 სექტემბერს და 10-11 ოქტომბერს სსუ ASEET -ის გუნდმა სპეციალურად შერჩეულ აკადემიურ პერსონალთან  განმა­ვი­თარებელი შ

 • 2019-10-12
ვრცლად

შემოდგომის  სემესტრი ·          სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2019 წლის 7 ოქტომბერი -

 • 2019-10-09
ვრცლად

2019 – 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები მასწავლებლის მომზადების დამოუკიდებლად არსებულისაგანმანათლებლო

 • 2019-10-09
ვრცლად

დასრულდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი-2019“.ფესტივალის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპო

 • 2019-10-03
ვრცლად

დასრულდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი-2019“.ფესტივალის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპო

 • 2019-10-03
ვრცლად

საერთო სამაგისტრო გამოცდის, სპეციალობის მისაღები გამოცდის/გამოცდებისა და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის საფასურის გადასახადის) საფუ

 • 2019-09-30
ვრცლად

2019 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიიის მიმართულება „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019“-ის ფარგლე

 • 2019-09-26
ვრცლად

მასწავლებლის ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები

 • 2019-09-26
ვრცლად

მაგისტრატურაში დამატებითი მიღებისთვის ჩატარებული გამოცდის (სპეციალობებში) შედეგები

 • 2019-09-25
ვრცლად

მაგისტრატურაში დამატებითი მიღებისთვის ჩატარებული  გამოცდის (უცხო ენაში) შედეგები

 • 2019-09-24
ვრცლად

23 სექტემბერს სოხუმის სახემწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი იწყება!23 სექტემბერს, 9:30 სთ-ზე, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, გაიმ

 • 2019-09-20
ვრცლად

ევროპის საბჭო აცხადებს საგრანტო კონკურსს უნივერსიტეტებისთვის მრავალფეროვნების პატივისცემისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.პრო

 • 2019-09-19
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგები სპეციალობებში

 • 2019-09-19
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის  აპელაციის გათვალისწინებით საბოლოო შედეგი უცხო ენაში

 • 2019-09-18
ვრცლად

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდსოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 ს

 • 2019-09-18
ვრცლად

1.                  გამოცხადდეს მიღება ქვემოთ ჩამოთვლ

 • 2019-09-17
ვრცლად

 სსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!ქვემოთ ჩამოთვლილ კონკურსანტებს, რომელთაც წარმატ

 • 2019-09-16
ვრცლად