სიახლეები

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი60% თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება

 • 2019-11-13
ვრცლად

ბრძანებით გადატანილი 2018-2019 საწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდება 30 სექტემდრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ყ

 • 2019-09-04
ვრცლად

სტუდენტი გადაუხდელობის შემთხვევაში გამოცდაზე არ დაიშვება. გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით თან

 • 2019-07-24
ვრცლად

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობა ლარებში. გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტ

 • 2019-06-30
ვრცლად

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენა  ჩატარდება საგამოცდო ცენტრში 20 მაისიდან 27 მაისამდე ყოველ

 • 2019-05-17
ვრცლად

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობ

 • 2019-04-23
ვრცლად

ცხრილში, შესაბამის ველებში, მოცემულია  სტუდენტების მიერ ფინალური გამოცდის გადაბარებაზე შესრულებული ნაშრომების ხელმეორედ გასწორების შედე

 • 2019-03-21
ვრცლად

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობ

 • 2019-02-20
ვრცლად

2018-2019  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალურ გამოცდებზე შესრულებულ ნაშრომებთან დაკავშირებით: სააპელაციო განაცხადებების მი

 • 2019-02-08
ვრცლად

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობ

 • 2019-01-28
ვრცლად

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიმათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიიური

 • 2018-10-26
ვრცლად

მაგისტრატურაში, მისაღები  დადამატებით ჩატარებული (სპეციალობაში) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

 • 2018-09-17
ვრცლად

სსუ-ს 2018-2019 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

 • 2018-09-17
ვრცლად

მაგისტრატურაში, მისაღები და დამატებით ჩატარებული (უცხო ენაში) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

 • 2018-09-14
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის შედეგები სპეციალობაში

 • 2018-09-14
ვრცლად

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის შედეგები უცხო ენაში

 • 2018-09-12
ვრცლად

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  ბრძანებით გადატანილი  ფინალური გამოცდები  ჩატარდება 3 სექტემბრიდან 15 სექტემბ

 • 2018-09-03
ვრცლად

ბრძანებით გადატანილი 2017-2018 საწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების შედეგები

 • 2018-07-25
ვრცლად