სიახლეები

ბიზნესის ადმინისტრირების სადისერტაციო საბჭოზე დისერტაციის დაცვა შედგა

2021 წლის 9 თებერვალს სოხუმის სახელმწიფო უნივერისტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი ბიზნესის ადმინისტრირების სადისერტაციო საბჭოზე დოქტორანტმა ირმა გელანტია-ახვლედიანმა სადისერტაციო ნაშრომი – „შიდა აუდიტის ორგანიზაციის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოს საჯარო მმართველობაში“ – დაიცვა;

 საკვალიფიკაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლდათ ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი დავით ჯალაღონია. ნაშრომის საექსპერტო დასკვნები წარმოადგინეს ფო ერ ბინე და  მეცნერა ფ ასოცირებულმა ესმა, მა ნაზიბროლა გვარამიამ და ლი ლმა მა, ბინეს ბი მა ვასილ ხანიშვილმა.

 ოფიციალური რეცენზენტები გახლდნენ საფო და სოციალურ მე ლი ეს, კის დიური პაპასქუა და დეეს, მელევან გრიგალაშვილი.

 სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტს მიესალმა და ნაყოფიერი მუშაობა უსურვა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ზურაბ ხონელიძემ. 

ფოტო გალერეა