საქართველოს ბანკის სტიპენდია ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტთათვის!