კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ადმინისტრაციის მისამართი

ანა პოლიტკოვსკაიას #61, 0186

ტელეფონი

577 17 07 40

ელ.ფოსტა

info@sou.edu.ge

ფაკულტეტების საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

0 (32) 2 54 14 37; 0 (32) 2 54 14 22; 0 (32) 2 54 14 52; 0 (32) 2 54 14 55

bss@sou.edu.ge

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

0 (32) 2 54 14 23; 0 (32) 2 54 14 27

education@sou.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი

0 (32) 2 54 16 53; 0 (32) 2 54 16 75; 0 (32) 2 54 16 31; 0 (32) 2 54 16 74;

nsmtp@sou.edu.ge

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

0 (32) 2 54 14 53; 0 (32) 2 54 14 21

f.law@sou.edu.ge

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

0 (32) 2 54 16 43; 0 (32) 2 54 16 73

humanities@sou.edu.ge