სიახლეები

ბრძანებით გადატანილი 2018-2019 საწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის ფინალური გამოცდების შესახებ

ბრძანებით გადატანილი 2018-2019 საწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდება

 30 სექტემდრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ყოველ სამუშაო დღეს 14:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიაკითხეთ ერთიან საგამოცდო ცენტრს

ფოტო გალერეა