სიახლეები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

    საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს რეკომენდაციით სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგამოცდო სესია გადაიდო 21 იანვრამდე; შესაბამისად, სსუ-ში შეიცვალა საგამოცდო ცხრილები, რომლებიც მოგვიანებით გამოქვეყნდება.

ფოტო გალერეა