სიახლეები

მაგისტრატურაში 2021-2022 სასწავლო წელს მისაღები გამოცდის შედეგები სპეციალობაში

მაგისტრატურაში 2021-2022 სასწავლო წელს მისაღები გამოცდის შედეგები სპეციალობაში იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა