სიახლეები

პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტირებულია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამას  7-წლიანი აკრედიტაცია მიენიჭა. ვულოცავთ ამ მორიგ დიდ წარმატებას ჩვენს უნივერსიტეტს, მის ადმინისტრაციას, ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელებს, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს, ყველას, ვინც ჩართული იყო პროგრამის შემუშავების პროცესში.

ფოტო გალერეა