სიახლეები

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე 2021 წლის 21 ივლისს ჩატარებული დეკანის არჩევნების  საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე 2021 წლის 21 ივლისს ჩატარებული დეკანის არჩევნების  საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი იხილეთ აქ.

ფოტო გალერეა