სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისნეტყველი მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე 2020 წლის 30 იანვარს ჩატარებული დეკანის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

ფოტო გალერეა