ფ. ტყებუჩავა

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალის დირექტორი)

1989-09-01 - 1993-09-01

Print it