ჯონი აფაქიძე

(სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი)

2007-09-01 - 2017-07-21

Print it