ოთარ ჟორდანია

ოთარ ჟორდანია

ოთარ ჟორდანია

1993-09-01 - 2005-09-01

დაამთავრა აფხაზეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1963 წელს, 1966 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ასპირანტურა უახლესი ისტორიის მიმართულებით.

1967-1995წწ. მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში; პარალელურად, 1973-1993წწ. პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, 1993-2005წწ. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის(სოხუმის უნივერსიტეტი) დირექტორი. 2007 წლიდან არის სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი; 2012 წლიდან პროექტის "აფხაზეთი-ჩვენი სამშობლო" სარეცენზიო საბჭოს წევრი. იკვლევს საქართველოსა და რუსეთის ახალი და უახლესი ისტორიის პრობლემებს. არის 130-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის მონოგრაფიებისა.

ამობეჭდვა