ზურაბ ანჩაბაძე

(1979 წლიდან მ. გორკის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი)

1973-09-01 - 1984-09-01

Print it