ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილედამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტიფინანსებისა და აღრიცხვის სამსახურისამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტისაერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების სამსახურისაზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურისტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახურიიურიდიული სამსახურისპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიბიბლიოთეკაგამომცემლობასაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილებაპერსონალის მართვის სამსახურიკანცელარიამატერიალური რესურსების მართვის სამსახურიმონიტორინგის განყოფილებაშიდა აუდიტის სამსახური